Afbraak Aarde onontkoombaar gevolg van afwijzen veganisme

(Dit artikel is opgenomen in de Groene Golf omwille van de discussie – het is niet noodzakelijk de visie van de redactie, het bestuur of de vereniging. Maar wie weet, misschien komt dat nog wel – misschien ook niet. REDACTIE GROENE GOLF)

Wat de Verenigde Naties over veeteelt zeggen

In 2006 bracht de FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations) het (op internet raadpleegbare) rapport Livestock’s Long Shadow uit, die wetenschappers in opdracht van de Verenigde Naties hadden samengesteld. In dit rapport wordt de wereldwijde impact van veeteelt op onze planeet weergegeven. In de management samenvatting (executive summary) van dit rapport zijn enkele opmerkelijke conclusies opgenomen. Ik noem er hiervan slechts enkele:

 1. Van al het vermorzelde Amazonewoud is 70% verwoest voor graasland voor vee en voor de rest voor een groot deel voor akkerland voor veevoer.
 2. Van al het wereldwijd bebouwbare land is 33% in gebruik voor veevoer.
 3. Van alle wereldwijde landbouwgrond is 70% in gebruik voor vee.
 4. Van al het wereldwijde graasland is 20% verschraald door overbegrazing.
 5. De wereldwijde veeteelt is voor 18% verantwoordelijk voor het wereldwijde broeikaseffect.
 6. Het aandeel van veeteelt in de wereldwijde ammoniakuitstoot (voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor zure regen en verzuring van ecosystemen) is 64%.
 7. De wereldwijde veeteelt is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak voor het wereldwijde verlies aan biodiversiteit.
 8. De wereldwijde veeteelt is de belangrijkste oorzaak van ontbossing.
 9. De wereldwijde veeteelt is één van de belangrijkste oorzaken van verschraling van landbouwgrond, milieuvervuiling, klimaatverandering, overbevissing (vismeel als veevoer), kustvervuiling (door afgezet vervuild slib) en infiltratie van gebiedsvreemde planten- en diersoorten.

Alleen veganistisch vegetarisme kan Aards leven redden

Op www.voedselvoetafdruk.nl kun je je ecologische voetafdruk voor voeding (hierna te noemen V) bepalen door het beantwoorden van 15 vragen. Hierbij wordt ook de consumptie van vis meegewogen. De toestand van vis en de verwoesting van zeeleven blijkt bijvoorbeeld uit het in 2005 onder supervisie van de Verenigde Naties door het Millennium Ecosystem Assessment uitgebrachte (óók op internet raadpleegbare) rapport Ecosystems and Human Well-Being en ook uit het boek “Wat is er Mis met Vis?” van Dos Winkel. Als je bij het beantwoorden van de 15 vragen kiest voor een normale hoeveelheid voedsel met verder de meest milieuvriendelijke variant, dus uitsluitend biologisch, strikt veganistisch, voedsel van het seizoen en vlakbij huis, boodschappen lopend of op de fiets, minimaal en energiezuinig koken, geen luxe dranken, nooit tussendoortjes, minimaal verpakt voedsel en nooit voedsel verspillen, dan kom je uit op een V van 0,56 ha (= hectare). Tevens krijg je dan te zien dat de V van de gemiddelde Nederlander 1,6 ha is en de duurzame V 0,9 ha. Die duurzame V is de maximale aardoppervlakte die de gemiddelde wereldburger voor voeding ter beschikking heeft zonder dat de levende natuur nog meer wordt aangetast dan nu al het geval is.

  • Vraag : Stel nu dat een deel van de Nederlandse bevolking zich enthousiast net zo wil gaan voeden als die milieuvriendelijke veganist met een V van 0,56 ha en het overige deel van de Nederlandse bevolking verstokt op een V van 1,6 ha blijft zitten, voor welk percentage moet de Nederlandse bevolking dan uit zulke veganisten gaan bestaan om de Nederlander gemiddeld op een V van 0,9 ha te krijgen?
 • Antwoord : 100 * (1 – (0,9 : 1,6)) : (1 – (0,56 : 1,6)) % = 67,3 %

Met een nog steeds uitdijende wereldbevolking, toenemend woonoppervlak, verminderend landbouwoppervlak en verschralend landbouwoppervlak kan bovenstaand percentage alleen nog maar groter worden. Het is te hopen dat  om te beginnen alle fans van de Groene Golf massaal veganist worden en hiermee vanuit de Groene Golf een sneeuwbaleffect teweeg brengen, in deze krankzinnige door hongersnood, voedselcrisis, energiecrisis, milieucrisis, klimaatcrisis, kredietcrisis en oorlogscrisis geteisterde wereld.

Uit het bovenstaande mag in ieder geval duidelijk zijn dat, zolang we het milieu èn niet te vergeten de hongerende mensen op deze wereld willen ontzien, we onontkoombaar, met inbegrip van alle vegetariërs, steeds verder richting een veganistisch dieet moeten opschuiven. De logische consequentie voor alle Nederlandse mensen, die pretenderen bewuster, milieuvriendelijker en socialer te willen leven, is de keuze voor veganisme èn de niet aflatende propaganda voor veganisme. En dan is het nóg maar de vraag of dat voldoende zal blijken te zijn om de V van de gemiddelde Nederlander op 0,9 ha te krijgen.

Erik van Zomeren

Advertenties

2 Responses to Afbraak Aarde onontkoombaar gevolg van afwijzen veganisme

 1. Femke Batterink schreef:

  Beste Erik van Zomeren,

  Ik heb zojuist je artikel gelezen in de Groene Golf en wil hier graag op reageren. Ik vind de stelling dat de afbraak van de aarde onontkoombaar is omdat niet genoeg mensen veganist zouden zijn, nogal eenzijdig. Het klopt dat het houden van vee veel milieuschade oplevert. Dit in de eerste plaats door het telen van het veevoer. Echter, de conclusie dat dus iedereen dan maar veganist moet worden, vind ik nogal overtrokken. Wat we ons vooral moeten realiseren, is dat we in Nederland op dit moment te veel vlees en andere dierlijke producten consumeren, dan past bij een duurzame voetafdruk. Het is dus zaak dat iedereen vooral minder vlees en andere dierlijke eiwitten gaat eten. Maar dat wil niet zeggen, dat we helemaal niets meer mogen! Consumptie van zuivel en eieren gaat samen met consumptie van vlees, immers voor de productie van melk moet jongvee geboren worden, en als je kippen houdt maak je de hanen af. Die hanen en dat jongvee kunnen we prima opeten, en daar zie ik ook geen probleem in. Het voer voor ons vee wordt verbouwd op landbouwgrond, en dat hoeft toch ook geen probleem te zijn? We moeten ons alleen afvragen hoeveel landbouwgrond we beschikbaar willen stellen voor het verbouwen van veevoer i.p.v. ‘natuur’, en hoe we die grond dan willen bewerken. Ik schrijf natuur tussen aanhalingstekens, omdat in Nederland zowiezo onduidelijk is wat natuur is en wat cultuurlandschap. Persoonlijk vind ik een graanveld er ook heel mooi uitzien, en er kan ook veel biodiversiteit in leven. Mits je je land op biologische wijze bewerkt. Er is niets mis met landbouwgrond zoals een graanperceel waarin ook veel insecten en vogels huizen, of weidegrond waarop koeien grazen. Dat vinden veel Nederlanders ook mooi om naar te kijken, en het heeft daarom een vergelijkbare functie als de natuur in ons land.

  Het is dus tijd voor een discussie* waarbij we bepalen hoeveel van ons land we als landbouwgrond willen gebruiken, en waarbij ik hoop dat ook een duidelijke keuze voor biologisch telen gemaakt wordt omdat dit de biodiversiteit en het milieu minder schaadt. De dieren die we houden leveren ons melk, eieren en vlees: een natuurlijk onderdeel van ons voedingpatroon waar niets mis mee is. (Veganisten moeten immers hun vitamine B12 in de vorm van pilletjes slikken). Wel zal iedereen flink minder van deze producten moeten gaan gebruiken dan nu het geval is.

  Je stelling dat we veganist moeten worden om de Nederlanders die nog steeds veel vlees eten te compenseren, vind ik raar. Je kunt toch niet compenseren voor de overconsumptie van een ander. Dan moet je eigenlijk meteen stoppen met eten, om te compenseren voor de honger elders in de wereld. Naast dat het raar is, vind ik het ook een negatieve benadering van het probleem. Het is beter om te laten zien dat een duurzame levensstijl nog steeds leuk en comfortabel kan zijn, dan je voetafdruk te minimaliseren omwille van de compensatie van een ander. Daarmee spreek je veel meer mensen aan dan door op een houtje te gaan zitten bijten.

  Ik zou een reactie van je op prijs stellen!
  Groeten,
  Femke Batterink

  *Ook wil ik hier het woord discussie nog even benadrukken; in het commentaar van de Groene Golf werd gesuggereerd dat “iedereen met geweld tot het veganisme bekeren” en optie is. Daar ben ik het dus absoluut mee oneens, geweld tegen anderen in welke vorm dan ook is per defenitie slecht, en je kunt geen kwaad met kwaad bestrijden. De enige weg is die van de democratie, discussie dus. Het is een systeem wat soms langzaam draait en waar moeilijk veranderingen in aan te brengen zijn, maar dat is dan niet anders. Iedereen die denkt de waarheid in pacht te hebben, en die met geweld op anderen te kunnen opdringen, is een enge dictator, of in dit geval een ecoterrorist.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: